Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
TELEFON GÖRÜŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
30.06.2021

 Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir

 1.) Telefon faturasının aslı (son döneme ait olacak)
 2.) Vukuatlı nüfus kaydı örneği (fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla yukarıda belirtilen akrabalık derecesini belirten ve nüfus müdürlüğünden alınan belge.) 
 3.) Nüfus cüzdanı fotokopisi (fatura sahibine ait) 
 4.) İkametgah ilmuhaberi (fatura sahibine ait ve muhtardan) 
 5.) Cep telefonları için hatlı ise fatura konturlu hat ise abonelik sözleşmesi. (ıslak kaşe onaylı)

Bu belgeler elden veya posta yolu ile Kurumumuza teslimi gerekmektedir. 

Adres

Aşık Seyrani Mah. Muammer Kocatürk Cad. No:21 38400 Develi/Kayseri

Telefon

0352 621 66 22

Faks : 0352 621 73 69

E-Posta

develi.btcikisaretadalet.gov.tr